30 November

Start-up in de kijker: Sirvo

Start-up in de kijker mensen met een beperking slimme software

Als ondernemer ontdekte ik een grote behoefte in de sector voor mensen met een beperking. Hiermee besloot ik meteen aan de slag te gaan. Door het slim inzetten van technologie, helpen we nu zorgverleners meer tijd vrij te maken voor hun patiënten. Eenvoudige, intuïtieve registratiesystemen waarbij de complexe informatiestromen door de software opgevangen worden. Maak hier kennis met de oprichter.

Naam van de start-up

Sirvo
www.sirvo.be

Namen van de oprichters & contactgegevens

Raf Van Den Plas, raf.vandenplas@sirvo.be, 0478 82 86 42

Meer tijd voor warme zorg

Sinds wanneer ben je gestart?

01/09/2014

Wat heeft je gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Ik was ondernemer maar ontdekte een gat in de markt, een grote behoefte van de sector van mensen met een beperking. Dat leek mij zo’n economische opportuniteit en tegelijk zo’n maatschappelijke nood, dat ik besloot om dit concreet vorm te gaan geven.

De “elevator pitch” van je start-up: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van je start-up.

Meer tijd voor warme zorg. Door het slim inzetten van technologie, helpen we zorgverleners meer tijd vrij te maken voor hun cliënten. Eenvoudige, intuïtieve registratiesystemen waarbij de complexe informatiestromen achter de schermen door de software opgevangen worden. Waar de huidige marktspelers weinig of geen flexibiliteit aanreiken, zorgt Sirvo via een eenvoudige Configurator dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om de schermen en rapporten van hun Sirvo flexibel in te richten volgens de specifieke werkwijze van de voorziening. We leveren zo een oplossing die hun werkmethodiek ondersteunt. Door de cliënt - in lijn met de principes van de persoonsvolgende financiering – eigenaar van zijn dossier te maken, staat hij centraal en creëren we meer tijd voor warme zorg.

Hoe is het idee ontstaan voor je oplossing/applicatie?

Een vraag van een bestaande klant. Hij zocht een oplossing voor zijn uitdaging en bracht ons zo tot marktonderzoek. Hieruit bleek dat deze vraag bij bijna alle voorzieningen leeft

Wat zijn de grootste uitdagingen die je als ondernemer hebt ervaren bij het opstarten van je onderneming?

Potentiële investeerders waren stuk voor stuk geïnteresseerd in onze oplossing. Maar investeren in de zorg voor de mensen met een beperking werd als niet lucratief beschouwd. 

Medewerkers vinden die kennis van de sector hebben en toch voldoende technische passie hebben om een zorgapplicatie in de markt te willen zetten.

In welk stadium staat je start-up nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Momenteel is het eerste deel van een vierluik afgewerkt: cliënten administratie. Nadien volgt het cliënten zorgdossier (een eerste versie tegen begin 2018) en uiteindelijk ontwikkelen we nog Personeelsdossiers en Personeel Uurregistratie.

Wat zijn je ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren?

  • Een referentie voor de sector worden (groot marktaandeel)
  • Blijvend nieuwe technologie aanreiken om de werking zo efficiënt mogelijk te maken
  • Internationale doorbraak in de buurlanden
  • Verbreding naar andere zorgsectoren (ouderlingen zorg, thuisverpleging…)

Welk advies wil je graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

  • Alles start met een goed idee
  • Onderzoek of er voor jouw idee ook een markt is. Een gat in de markt kan ook betekenen dat het model geen economisch haalbare zaak is. Je wil een markt die jouw product wil aankopen voor de prijs die jij wil vragen
  • Ontwikkel een realistisch business plan waarbij de cashbehoefte goed ingeschat wordt
  • Start enkel met de uitwerking nadat je zekerheid hebt over de noodzakelijke middelen

Op welke manier leverde BHIC voor jou concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van je start-up ambities?

Advies en begeleiding via boeiende seminaries en workshops, zowel technisch als organisatorisch. Contacten met de juiste personen om sneller ons netwerk uit te bouwen

Heb je nog specifieke noden waar de BHIC community je mee kan helpen om je start-up te ondersteunen

De kans tot overleg met collega ondernemers creëren en een aanspreekpunt zijn voor onze gevarieerde vragen rond zorg en automatisatie.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT