13 Februari 2020

Start-up Essential: Fiscale voordelen voor start-ups en scale-ups

C-mine Crib Genk 12:00 BlueHealth Innovation Center

In het verleden heeft de Belgische regering een aantal fiscale gunstmaatregelen opgezet die een significant voordeel kunnen opleveren voor innovatieve start-ups en scale-ups. Ben jij op de hoogte van al deze maatregelen? Maximaliseer jij je fiscaal voordeel als startende organisatie? Tijdens deze start-up essential krijg je een helder overzicht van de voordelen en subsidies die in aanmerking kunnen komen voor jouw organisatie. Maak gebruik van het duwtje in de rug!

Registreer je

Tijdens deze start-up essential zal Magali Feys van Acontrario een inleiding geven over IP rechten. Intellectuele eigendomsrechten zijn een onmisbaar gegeven voor bedrijven die gebrand zijn om te innoveren en creatief te werk te gaan. Magali zal de verschillende eigendomsrechten die voor bedrijven beschikbaar zijn toelichten en ze zal ook dieper ingaan op de voorwaarden die nodig zijn om de rechten te verkrijgen. Daarnaast wordt het begrip "IP mapping" besproken waarbij het van belang is om de IP die een bedrijf bezit concreet en helder in kaart te brengen. Het oplijsten van de IP zal toelaten om een betere evaluatie en waardering te kunnen voltooien. Dit vormt de basis om van de fiscaal voordelige innovatieaftrek te kunnen genieten.

Daarna bespreken Enya Steenssens en Inge Rys van PwC de verschillende fiscale gunstmaatregelen en subsidies die voor start-ups en scale-ups in aanmerking komen.

Hier alvast een overzicht:

 

Fiscale gunstmaatregelen

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing R&D
Met de eerste gunstmaatregel worden ondernemingen beloond voor de tewerkstelling van personeelsleden die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitoefenen binnen de onderneming. Door de toepassing van de maatregel kan een vermindering tot 80% genoten worden op de verplicht in te houden bedrijfsvoorheffing van de in aanmerking komende personeelsleden. De uitgespaarde bedrijfsvoorheffing kan integraal behouden worden en dit zonder enige impact op de personenbelasting van de betrokken werknemers. 

Auteursrechten
Naast de fiscale gunstmaatregel op niveau van de bedrijfsvoorheffing, kan ook de verloningsstrategie zeer positief beïnvloed worden door de toepassing van het auteursrechten regime. Met het auteursrechten regime worden creatieve werknemers aan de hand van een significant lager belastingtarief vergoed voor de overdracht van auteursrechten aan de onderneming.

Innovatieaftrek
Ook in de vennootschapsbelasting bestaan stimuli voor innovatie. Zo kunnen 85% van de netto innovatie-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten worden vrijgesteld. Onder meer patenten en software komen hiervoor in aanmerking. 

Investeringsaftrek
Daarnaast kan voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling een extra aftrek van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting worden toegepast.

 

Subsidies

Teneinde innovatie te stimuleren geven verschillende overheden bovendien subsidies die een aanzienlijk financieel voordeel kunnen betekenen. Zo zijn er Europese structuurfondsen en doet ook Vlaanderen een stevige duit in het zakje. Het subsidielandschap terzake is zeer divers. 

sprekers

Enya Steenssens

Senior Associate and Program Manager Scale Life Sciences @PwC

Enya geeft advies inzake internationale fiscaliteit, flexible reward projecten en ad hoc adviesverlening bij personenbelasting met een specialisatie in reward. Tijdens haar professionele carrière ontdekte en ontwikkelde zij een passie voor de analyse en de zoektocht naar optimalisatie van verloningspakketen en het ondersteunen van flexibel verlonen.

Inge Rys

Corporate Tax Manager @PwC

Inge adviseert en assisteert binnenlandse en buitenlandse bedrijven op het gebied van nationale en internationale vennootschapsbelasting.

Magali Feys

Founder - IP, IT & Data Protection lawyer @ACONTRARIO

Magali is als advocate al meer dan 10 jaar actief in IP, IT & privacy recht. Ze richtte een jaar geleden haar eigen kantoor op en is lid van de juridische werkgroep e-gezondheid van het kabinet van minister De Block en voorzitter van de subwerkgroep mhealth.

Programma

12:00

Welkom met broodjeslunch

12:30

Magali Feys over intellectuele eigendom en over het belang van IP mapping 

13:15

Enya Steenssens en Inge Rys over fiscale voordelen en subsidies voor start-ups en scale-ups

15:30

Einde

Registreer je

Locatie: C-mine Crib Genk

C-mine, 3600 Genk

Wil je dit evenement bijwonen? Registreer je hier

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT