Stad Gent

Partner in de kijker: Stad Gent

Elke maand stellen wij één van onze partners aan je voor. Waarom is deze partner in zee gegaan met BlueHealth en welke link heeft deze partner met start-ups, innovatie en technologie? Deze keer is het de beurt aan de Stad Gent. “Wij willen met onze stad een internationale hub voor HealthTech zijn met een bruisend ecosysteem waar start-ups en scale-ups zich kunnen ontplooien”, aldus Pieter Vancoillie, beleidsadviseur HealthTech bij de Stad Gent.
Stad Gent

De technologiehoofdstad van Europa

Stad Gent wil uitgroeien tot de technologiehoofdstad van Europa. Om deze ambitie waar te maken zet de stad maximaal in op vier speerpuntsectoren waarin Gent al jaren een heel sterke positie inneemt. Deze vier speerpunten zijn Biotech, Cleantech, Healthtech en Digital Tech. Als extra ondersteuning heeft de Stad een speerpuntenfonds opgericht dat als hefboom wordt aangewend voor ambitieuze tech projecten in de Gentse regio.

Eén van deze vier speerpunten namelijk HealthTech is sterk verankerd in Gent en heeft een bruisend ecosysteem met verschillende kennisactoren zoals VIB, Universiteit Gent, imec en de verschillende hogescholen en zorgactoren als UZ Gent en de andere ziekenhuizen als centrale spelers. Wij gaan hier dieper op in met Pieter Vancoillie.

Gent

DE GENTSE HEALTHTECH CLUSTER

Gent is uniek omwille van de sterke concentratie van diverse expertises in een kleine regio. Lees hier meer over de Gentse HealthTech cluster.

Gentse HealthTech Cluster

Wat is jouw rol binnen Stad Gent?

Pieter: “Ik ben sinds 2 jaar actief bij Stad Gent. Mijn rol is tweeledig: Enerzijds werk ik mee aan de verdere verankering van bestaande bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en start-ups. Anderzijds help ik bij het aantrekken van gerichte investeringen naar de Gentse regio. Samen met verschillende actoren, waaronder BlueHealth, rollen wij een plan uit dat zich richt op zowel het stimuleren van ondernemerschap, het aantrekken van talent, gerichte acquisitie als gericht investeren in ontbrekende schakels in de Gentse regio.”

"In de zuidelijke rand van Gent bestaat er een sterk ecosysteem rond HealthTech. Dat is voor een groot stuk te danken aan Tech Lane Ghent Science Park, dat in 1986 opgestart werd. Hier hebben veel internationale bedrijven, onderzoekscentra en hightech organisaties zich ondertussen gevestigd. Een deel van mijn job is dan ook om hun activiteiten daar verder te begeleiden. Dat proberen we te doen door ondernemerschap extra te stimuleren, de community verder uit te bouwen en nieuw onderzoek aan te moedigen. Want het is door uitbreiding van onze cluster, de promotie van de sector als testmarkt en ons wereldwijd imago, dat we een internationale hub kunnen worden voor HealthTech."

 

"HET IS DOOR UITBREIDING VAN ONZE CLUSTER, DE PROMOTIE VAN DE SECTOR ALS TESTMARKT EN ONS WERELDWIJD IMAGO, DAT WE EEN INTERNATIONALE HUB KUNNEN WORDEN VOOR HEALTHTECH."

Tech Lane Ghent Science Park

Waarom is de Stad Gent in zee gegaan met BlueHealth Innovation Center?

“De Stad Gent is gezegend met een uniek biotech-ecosysteem maar tegelijkertijd zijn alle bouwstenen aanwezig om naast biotech een pijler digitalhealth / medtech uit te bouwen."

"En daarom zijn we, samen met UZ Gent en UGent, begin 2019 in zee gegaan met BlueHealth Innovation Center. Deze samenwerking helpt ons om het ondernemerschap, specifiek in het domein van digitalhealth en medtech te ondersteunen en verder te laten groeien."

"Dit doen we o.a. door het gezamenlijk opzetten van

  • Matchmaking events tussen start-ups en Gentse zorgactoren.
  • Ondernemerscafés waar we de verschillende communities in HealthTech samenbrengen om synergieën te creëren.
  • Het MedTeG overleg waarbij we het Gentse ecosysteem samenbrengen om medische innovatie in de regio te faciliteren." 

"Wij willen een stad zijn met een bruisend ecosysteem waar start-ups en scale-ups zich kunnen ontplooien. Wij willen in de Stad Gent een klimaat creëren waar spontaan nieuwe bedrijven ontstaan, bedrijven zich komen vestigen en spin-offs groeien vanuit universiteiten, ziekenhuizen of woonzorgcentra. En BlueHealth Innovation is een waardevolle partner om ons in deze missie bij te staan."

 

"BLUEHEALTH INNOVATION IS EEN WAARDEVOLLE PARTNER OM ONS IN DEZE MISSIE BIJ TE STAAN."

Gents ecosysteem als motor voor innovatie in de zorg

Hoe werkt de Stad Gent samen met start-ups?

“Stad Gent heeft één van de meest bloeiende start-up scenes van Vlaanderen en dit willen we blijven ondersteunen via verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld via het starterscontract en andere strategische samenwerkingen ondersteunen wij start-ups bij de opstart van hun activiteit. ‘We lanceerden ook het platform ‘Stadsleverancier’, waar bedrijven zich kunnen registreren om gemakkelijker gecontacteerd te worden als stadsdiensten een opdracht uitschrijven."

“Als Stad wensen wij ons ook te profileren als een innovatieve stad. Met de verschillende stadsdiensten bekijken we samen of we met start-ups proeftuinen kunnen opstarten om zo hun product of dienst sneller af te stemmen op de wensen van de eindklant.”

“Een mooi voorbeeld van een innovatief project is Het Wintercircus dat naast De Krook gelegen is. Na vijf jaar intensief renoveren zal het gebouw eind 2023 opnieuw haar deuren openen. Het is de bedoeling dat Het Wintercircus hét uithangbord wordt voor alles wat met technologische ontwikkelingen te maken heeft. Er gaan werkplekken komen voor kleinschaligere tech start-ups en scale-ups met event- en catering mogelijkheden. Een plek waar we als stad fier op zijn.”

 

"DE STAD GENT HEEFT ÉÉN VAN DE MEEST BLOEIENDE START-UP SCENES VAN VLAANDEREN EN DIT WILLEN WE BLIJVEN ONDERSTEUNEN VIA VERSCHILLENDE INITIATIEVEN."

Stad Gent

De indrukwekkende koepel van Het Wintercircus. Foto: © sogent


Welke droom zou je nog graag willen realiseren?

“De uitdaging is om Gent internationaal voor de domeinen digital health en medtech op hetzelfde hoge niveau als de biotech-cluster te positioneren. En daarom blijven we ook inzetten op verbinding, op samenwerkingen - om samen deze ambities waar te maken zodat het niet enkel bij dromen blijft."

Dank je wel Pieter voor dit boeiend gesprek.

 

Lees hier meer over de Gentse HealthTech cluster.