10 December 2019

Persbericht: Samenwerking ZOL – BHIC – stad Genk levert +150 Vlaamse start-ups op in zorgeconomie

pers Stad Genk ZOL

In het kader van het meerjarenplan dat volgende week voorligt op de gemeenteraad, wil het stadsbestuur de samenwerking met het BHIC (BlueHealth Innovation Center) verderzetten. De centrale doelstelling is om samen met het ZOL voluit te gaan voor (technologische) innovatie in de zorg en jobcreatie in de zorgeconomie. BHIC is de drijvende kracht achter meer dan 150 Vlaamse start-ups, zoals bijvoorbeeld Fibricheck en breidde vanuit pioniersstad Genk uit naar Antwerpen en Gent. De stad betoelaagt ook de komende jaren de werking van het BHIC.

Zorg vormt een belangrijke poot in het Genkse innovatiebeleid. Nieuwe zorgeconomische werkgelegenheid creëren en de verdere uitbouw van het Synaps Park (ZOL)  staan hierbij centraal. Om dit te bereiken zal de stad ook deze legislatuur nauw samenwerken met het ZOL en het BlueHealth Innovation Center (BHIC). BHIC werd in 2012 opgericht onder de noemer MIC (Microsoft Innovation Center) en vond toen onderdak in C-mine Crib, waar het nu nog steeds resideert.   
 

Drijvende kracht achter +150 Vlaamse start-ups

Het BHIC focust prioritair op innovatie en ondernemerschap in de gezondheidszorg enerzijds omwille van het belang van deze sector voor Vlaanderen maar anderzijds ook omwille van de economische en sociale toegevoegde waarde. De betaalbaarheid van de zorg komt meer en meer onder druk te staan en innovatie kan dan een deel van de oplossing zijn. Gezondheidszorg wordt door BHIC omschreven als Care, Cure & Comfort, dus zowel voor de herstellende mens, de zorgbehoevende als de gezonde mens.

Het BHIC ondersteunde de voorbije jaren meer dan 150 Vlaamse start-ups in de gezondheidszorg. Denk aan het Genkse Kwiekzilver, DLiveMed of DEO, dat trouwens een nauwe samenwerking aanging met het ZOL. De bekende start-up Fibricheck is zelfs letterlijk ontstaan in de kelders van het ziekenhuis met de actieve steun van het BHIC. “Zonder BHIC was er van Fibricheck geen sprake”, zegt Lars Grieten, CEO van Fibricheck.
 

Pioniersstad Genk

Na een succesvolle Genkse start in 2012 werd de werking van het BHIC uitgebreid naar Antwerpen (2017) en Gent (2019). Er wordt ook binnen de Euregio samengewerkt met onder andere BrightLands. Het BHIC is vandaag verankerd in Genk op C-mine Crib en zal binnen enkele jaren naar het Synaps Park verhuizen.

Tom Braekeleirs, directeur van het BHIC: “De ontwikkeling van het Synaps Park wordt in Vlaanderen als toonaangevend beschouwd. Zo zijn de keuze voor een zorgboulevard en de connectie tussen bedrijvigheid op de site en het ziekenhuis uniek, met de verpleegkundige opleiding ook op dezelfde plaats. Ook de wijze waarop het ZOL- via hun valorisatiemanager- de knowhow van de eigen artsen en medewerkers vertalen naar nieuwe zorginnovaties is zeer sterk. Dat is een grote troef die de stad in handen heeft. Het hele campus-denken wordt vanuit de hele sector bekeken als een toekomstgerichte aanpak.”

Wim Dries, burgemeester stad Genk: “De stad, het ZOL en het BHIC vormen een sterk partnerschap in de zoektocht naar zorgeconomische initiatieven die kunnen landen in Genk. In 2012 waren we als stad stichtende partner in deze organisatie; de resultaten tonen sindsdien aan dat het BHIC ons vertrouwen waard is. We sluiten dan ook graag een nieuwe overeenkomst af voor drie jaar, waarna bij gunstige evaluatie opnieuw met drie jaar verlengd kan worden. In die periode engageren we ons om de werking te ondersteunen. Het ZOL en het BHIC hebben op hun beurt zich geëngageerd om ook onderling een overeenkomst af te sluiten. De afgelopen 3 jaar deelde het stadsbestuur ook de kosten van de valorisatiemanager van het ZOL om zo de economische ontwikkeling binnen het ziekenhuis en breder de site te stimuleren.”

 

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT