21 April

Regiomanager Genk in de kijker: Frederik Horemans

BlueHealth Innovation Center Start-up Regio Manager

In deze coronatijden vinden wij het meer dan ooit belangrijk om onze start-ups te blijven ondersteunen. Vandaag deelt onze collega Frederik Horemans, regiomanager van Genk, niet enkel zijn professionele ervaringen, maar ook een aantal belangrijke inzichten over de veranderingen in de gezondheidszorg. Lees hieronder verder en krijg relevante tips voor starters.

Wat heeft je gedreven om te starten met het ondersteunen van start-ups?

Het ondersteunen van start-ups en healthtech start-ups in het bijzonder is voor mij geleidelijk aan ontstaan door een combinatie van factoren. Ik heb lange tijd gewerkt aan de universiteit in het kader van mijn doctoraatsonderzoek en latere vervolg projecten rond de ontwikkeling van synthetische receptoren voor biosensoren. Het medtech, biotech en healthtech domein boeien me immers enorm. Ik werkte samen met een heel multidisciplinair team van scheikundigen, ingenieurs, biomedici, artsen… Je kan een dergelijk divers onderzoeksteam dan ook goed vergelijken met een start-up team waar iedereen zijn of haar expertise aan de dag legt om het doel te bereiken. Die dynamiek was erg stimulerend en die drive vind ik ook terug bij de start-ups. Mijn onderzoek was ook relevant voor diverse bedrijven, daardoor kwam ik al snel in contact met het business luik van mijn onderzoek en dat interesseerde me wel, voornamelijk het leggen van de juiste linken en contacten. Wat misschien nog meer de doorslag heeft gegeven om juist start-ups te gaan coachen en te faciliteren was mijn dagdagelijkse betrokkenheid bij tal van bachelor en master proeven. Het coachen en verder helpen van studenten vond ik immers erg “rewarding”. Ik moet zeggen dat als ik vandaag start-ups kan helpen, datzelfde gevoel er ook is en daarvoor doe ik het.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar je als regio manager mee te maken hebt in je job?

Als regio manager ben ik vaak het eerste aanspreekpunt voor een start-up wat maakt dat wij alle informatie en vragen ongefilterd toe krijgen. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat voor sommige start-ups die ik al wat langer ken, ik ook een vertrouwenspersoon ben. Dat maakt dat we snel tot de kern van de zaak komen en problemen allerhande naar het oppervlak komen. Niet alleen professionele zaken maar ook erg persoonlijke gesprekken komen dan naar boven. Een aantal starters zijn hun start-up begonnen omwille van een medisch probleem dat één van hun dierbare treft en dat is soms wel hard. Er zijn ook start-ups die de sprong gemaakt hebben en er persoonlijk financieel mee in de problemen komen als de verwachte omzet uitblijft. Dat maakt dat sommige gesprekken emotioneel kunnen zijn. Gelukkig zijn dergelijke gesprekken een minderheid en probeer ik mensen die een start-up idee hebben zo goed mogelijk te helpen in het maken van de juiste keuzes en als ik het zelf niet weet, ben ik niet te beroerd het BHIC experten netwerk aan te spreken. Het is daarom soms wel frustrerend te zien dan goede raad of een nuttig inzicht door start-ups wordt weggewuifd, vaak omdat ze te verliefd zijn op hun idee. De feedback van een regio manager is immers niet gebaseerd op een ingeving van het moment maar op voortschrijdend inzicht binnen het healthtech landschap.

Verder is het vinden van investeringskapitaal, zeker de eerste 50K tot 100K is voor veel start-ups een uitdagend verhaal en vanuit BHIC proberen we de start-ups maximaal te helpen richting dat startkapitaal. Daar is de rol van de regio manager als sparring partner zeker belangrijk voor.

BHIC helpt de digitale transformatie in de gezondheidszorg te ondersteunen. Merk je een verschil in de digitale wereld in de zorg t.o.v. bijvoorbeeld 10 jaar geleden?

Volgens de OESO ligt de digitalisering van de Belgische gezondheidssector zowat 10 jaar achterop vandaag de dag. Dat wil dus zeggen dat als we die redenering volgen dat 10 jaar geleden de digitalisatie in de gezondheidszorg stond op het niveau van het jaar 2000. Ik geloof dat dat zeker voor een heleboel artsen en ziekhuizen ook toen het geval was. 10 jaar geleden was er net de opkomst van de smartphone en dat heeft vooral de bevolking tools en mogelijkheden in handen gegeven die men nu zo vanzelfsprekend vindt dat er ook vanuit de bevolking meer vragen komen richting de gezondheidszorg om ook daar de digitalisatie uit te bouwen. Het is zeker zo dat de digitalisering steeds sneller doorzet en dat dit ook mede door de EU wordt gestimuleerd en zelfs wordt verplicht. In België zijn momenteel zo goed als alle huisartsen vertrouwd met een elektronisch patiëntendossier en ook de ziekenhuizen gebruiken dergelijke platformen om online veilig medische informatie uit te wisselen. Dus zeker op het vlak van informatiedeling en communicatie is digitalisering nu duidelijk aanwezig in de gezondheidszorg. Ook de stap naar elektronische voorschriften is er eentje van de laatste jaren. De mogelijkheid dat iedere patiënt zijn of haar medische gegevens digitaal kan op vragen en meer inzage kan krijgen in wie er toegang heeft tot het medisch dossier is ook sterker gaan leven. Mensen worden zich meer bewust over hun gezondheid en digitalisering heeft daar zeker positief aan bijgedragen, denk maar aan al die wearables, sport apps enz. Recent is door de coronacrisis ook ingezet op tele-consultaties, iets wat tot voor kort onbespreekbaar was binnen de sector. Dit geeft duidelijk aan dat digitalisering in de gezondheidszorg technisch geen enkel probleem vormt zolang er maar de wil is het te omarmen. Wat ook steeds duidelijker wordt, is dat de arts van morgen niet vervangen gaat worden door digitale technologie maar dat de arts die geen technologie gebruikt om een beslissing te nemen wel uit de boot zal vallen. De digitalisering stelt artsen nu al in staat om door middel van bijvoorbeeld AI, radiologische beelden beter te interpreteren en zo zullen er tal van voorbeelden zijn en nog komen waar we nu nog niet eens bij stilstaan.

Welke trends merk je bij start-ups opkomen om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag?

Ik denk dat de belangrijkste trend in het start-up landschap het gebruik en de verwerking van medische data met het oog op AI betreft. Start-ups gebruiken die medische data om hun algoritmes te ontwikkelen rond een bepaald medisch vraagstuk en het lijkt me logisch dat dit steeds belangrijker gaat worden. Door de technologische ontwikkeling is er steeds meer mogelijk op dat vlak en is AI veel toegankelijker geworden. In bijna alle medische disciplines zal AI een belangrijke rol gaan spelen om artsen betere diagnoses te helpen stellen en behandelingen te optimaliseren. Ook voor patiënten zijn er AI oplossingen voorhanden zoals slimme chatbots die aan de hand van de juiste vragen en antwoorden de patiënt naar de juiste informatie loodsen. Of serious games die op basis van interactie met de patiënt de therapie bijsturen en ook bijleren over de patiënt, echte gepersonaliseerde zorg als het ware. Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook start-ups die bezig zijn met de patiënt beleving en hoe de interactie tussen zorgverleners met de patiënt optimaal kan verlopen. Denk maar aan plannigstools van bijvoorbeeld een spoeddienst, proces optimalisatie tools binnen een zorginstelling, opvolgings-apps na operaties enz.. Kortom start-ups die zich toeleggen op de verwerking van medische data en AI technologie en dit kunnen vertalen naar de medische wereld zijn in opmars. 

Ongetwijfeld hebben veel start-ups het moeilijk tijdens en na de Coronacrisis. Welke starters zullen het volgens jou goed doen en wie zal het moeilijk hebben overeind te blijven?

Het is waarschijnlijk een open deur intrappen maar start-ups die voor de coronacrisis reeds naarstig op zoek waren naar kapitaal om te overleven zullen nu zeker onder druk staan en voor hun bestaan vrees ik dan ook. VC’s geven aan dat ze nog steeds geld hebben om te investeren maar dat er wel voorrang gegeven wordt aan de bestaande portfolio bedrijven om deze boven water te houden, wat ook te begrijpen is. Nieuwe investeringsgesprekken zullen daarom wat langer op zich laten wachten vermoedelijk ook na de crisis. Start-ups die al enige tijd in een status quo zaten en niet echt vooruitgang boekten in sales of in verdere ontwikkeling zullen de coronacrisis ook niet echt goed verteren en mogelijks decimeren. Deze crisis zal het figuurlijke kaf van het koren scheiden en dus een correctie toepassen in het start-up landschap. Spijtig genoeg zal er ook “colleteral damage” zijn waardoor sterke start-up ideeën, die nu net in de verkeerde start-up fase zitten, getroffen worden. Ik hoop dat deze later opnieuw een doorstart kunnen maken moesten ze deze crisis niet overleven. Aan de andere kant zijn er start-ups die de coronacrisis in hun voordeel kunnen ombuigen door een meerwaarde te leveren in de strijd tegen corona. Zo zijn er enkele AI bedrijven die dit nu reeds aantonen, zij zullen er sterker uitkomen en zelfs de weg vrijmaken voor nieuwe start-ups. Ook start-ups die zich toeleggen op het sociale aspect en die de eenzaamheid vanwege de quarantaine maatregelen aanpakken, kunnen sterker uit de crisis komen doordat hun maatschappelijke waarde van groot belang is en dat dit beloond zal worden na de crisis. Onder het mom van “never waste a good crisis” zullen we in de komende maanden zien wie er als start-up er het beste heeft van kunnen maken. Ook vanuit BHIC monitoren wij de situatie continue en maken wij alle mogelijke opportuniteiten kenbaar aan onze start-ups zodat zij alle kansen kunnen benutten.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT