28 April

Regiomanager Gent in de kijker: Maarten Van Gorp

BlueHealth Innovation Center Start-up Regio Manager

Vandaag zetten wij onze collega Maarten Van Gorp in de kijker. De regio manager Gent deelt niet enkel zijn professionele ervaringen, maar ook een aantal inzichten over het belang van de digitale versnelling in de zorgsector, enkele tips voor starters die twijfels hebben over hun idee, en veranderingen die de komende jaren zullen komen.

Wat heeft je gedreven om te starten met het ondersteunen van start-ups?

Na mijn studies kinesitherapie in Gent, volgde ik een extra opleiding ondernemerschap en innovatie in het buitenland, waar ik een enorme passie gekregen heb voor alles wat met start-ups te maken heeft. Toen ik erna terug naar België kwam, ging ik dan ook bewust op zoek naar het ondernemerslandschap in Gent. Dit met 2 redenen: ik wou iets betekenen voor de bestaande start-ups en ik wou daarnaast helpen om anderen warm te maken voor ondernemerschap en innovatie. En aangezien mijn opleiding in de zorgsector ligt, lag het voor mij voor de hand dat ik zou focussen op start-ups in de gezondheidzorg.

Wat zijn de grootste uitdagingen waar je als regiomanager mee te maken hebt in je job?

Als privaat-publieke samenwerking brengen wij tal van stakeholders samen, maar elk van hen heeft uiteraard prioriteiten, doelstellingen en daarenboven een andere manier van werken. Het is niet altijd eenvoudig om die incentives te stroomlijnen. Daarnaast bewegen de start-ups met een andere snelheid dan pakweg industriespelers, overheden en zorginstellingen, waardoor het vaak een uitdaging kan zijn om nieuwe samenwerkingen op te zetten. Daarenboven wil je ten alle tijden een goed overzicht bewaren van wat er in de regio gaande is – zowel waar de start-ups mee bezig zijn, wat hun huidige noden zijn, als welke initiatieven gelanceerd worden vanuit andere stakeholders – maar alles beweegt zodanig snel dat dit niet altijd mooi in kaart te brengen is. Tot slot is het belangrijk dat we de focus zelf niet uit het oog verliezen, aangezien we met studenten, onderzoekers, start-ups en (zorg-)professionals een hele brede doelgroep beogen. Er wordt tegenwoordig zodanig veel georganiseerd rond ondernemerschap en innovatie, dat het cruciaal is om de eigen werking in vraag te blijven stellen zodat we een duidelijke meerwaarde kunnen bieden aan al onze stakeholders.

Het staat buiten kijf dat een digitale versnelling vandaag relevanter en noodzakelijker is dan ooit. Denk je dat de digitaliseringsgraad bij starters in België hoog genoeg is, of is er nog ruimte voor verbetering?

Alles hangt natuurlijk af van hoe het start-up team is samengesteld. Het lijkt mij zeker en vast niet nodig dat iedereen binnen het team eenzelfde digitale geletterdheid heeft, want dat is niet in elke rol even sterk van toepassing. Het gaat net om die variëteit, waarbij alle facetten binnen de start-up belangrijk zijn. Mits het dus om een sterk en complementair team gaat, dan vormt digitale geletterdheid geen probleem. Het is vaak binnen de zorgsector zelf dat die digitale geletterdheid eerder een probleem kan vormen. Want dat zijn nu net de mensen die moeten werken met de oplossingen die de start-ups aan het bouwen zijn, terwijl ze dat vaak niet gewoon zijn. Daar is er absoluut ruimte voor verbetering, en dan kijk ik in de eerste instantie naar ons huidig onderwijs. In de zorgrichtingen wordt op dit moment heel weinig tijd gespendeerd aan digitale innovatie, dat is zeer spijtig want dat zijn allemaal zorgprofessionals die binnen enkele jaren op de arbeidsmarkt komen. En net omdat die digitalisering de komende jaren heel wat verandering met zich mee zal brengen, kan het zijn dat die beroepen tegen dan een andere vorm hebben gekregen. Het is vooral daar waar er nog heel wat werk aan de winkel is, zodat onze toekomstige zorgberoepers op de juiste manier voorbereid zijn voor een digitaal getinte zorgsector.

Deze situatie, veroorzaakt door COVID-19, kan door sommige sectoren worden beschreven als een periode van nieuwe kansen. Heb je nog enkele tips voor starters in de zorgsector die niet goed weten hoe ze hun idee moeten doorduwen?

De allereerste stap is om naar buiten te komen met dat idee. Velen hebben hier schrik van, omdat ze denken dat hun idee door anderen gestolen zal worden. Dat is zelden het geval, want dat zou betekenen dat die mensen in kwestie er ook hun tijd en geld moeten insteken om het effectief uit te voeren. Het zou naïef zijn om te denken dat je de enige bent met dat idee, maar misschien ben je op dit moment wel de enige die dit wil, en kan, uitvoeren. Er zijn tal van organisaties die start-ups in een vroege fase ondersteunen, zelfs alvorens je van een start-up kan spreken. Je valt er van achterover als je ziet hoeveel expertise je gratis kan krijgen bij de opstart van een onderneming. Ook wij bij BlueHealth Innovation Center helpen nieuwe ondernemers maar al te graag verder. Het komt er vooral op neer om je te laten omringen door mensen die de expertise en ervaring hebben die jij ontbreekt. Een sterk netwerk opbouwen is een absolute meerwaarde. En dan op een structurele manier, snel en iteratief te werk gaan, telkens met inbegrip voor de continue feedback van jouw doelgroep.

Verwacht je dat er veel veranderingen gaan komen in de komende maanden/jaren in het start-up landschap, na de Coronacrisis?

Zeker en vast, de huidige COVID-19 situatie brengt – ondanks het vele leed – vooral een wake-up call voor de zorgsector met zich mee. Voor zaken zoals telegeneeskunde is dit een ongelofelijke katalysator, maar ook de snelheid waarmee nieuwe wetten plots goedgekeurd worden. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat de impuls naar die nieuwe manieren van werken vanuit de zorgverstrekkers zelf komen, aangezien dit vaak net de bottleneck vormde. We hebben duidelijk gezien wat er kan gebeuren als we met capaciteitsproblemen te kampen krijgen, en dat virtuele consultaties en monitoring van op afstand een grote meerwaarde tonen om een groot deel van deze problemen op te lossen. Laat staan welke andere niet-gezondheid gerelateerde voordelen hier allemaal bijkomen. Deze pandemie is eigenlijk een stresstest voor ons huidig zorgsysteem, en zet vooral de tekortkomingen ervan in het licht. Hoewel er dus helaas wat start-ups zullen sneuvelen, zullen er tegelijkertijd een aantal ontstaan die deze tekortkomingen aanpakken.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT