01 Oktober 2020

Start-up in de kijker: moveUP

Start-up in de kijker Digital Therapeutics Terugbetaling medische apps

moveUP meet en verbetert de kwaliteit van de zorg zowel voor als na ziekenhuisinterventies. Ondertussen is moveUP al actief in zes landen en wordt de medische app binnen orthopedie in België terugbetaald. "Om te innoveren in de gezondheidssector moet je vertrouwen kunnen creëren, enkel het juiste product is niet voldoende," dixit Ward Servaes, CEO en Co-founder van moveUP. Maak hier kennis met het team van moveUP.

Naam van de start-up

moveUP

www.moveup.care

Namen van de oprichters & contactgegevens

Charles-Eric Winandy - CFO
Ward Servaes - CEO
Dr Philippe Van Overschelde - CMO

Contact Ward: ward@moveup.care  - 0478 391 458
Contact moveUP: hello@moveup.care – 0800 88 008

het “founding team” kwam bij toeval samen

Lees hier het interview met Ward Servaes, CEO en co-founder van moveUP.

Sinds wanneer ben je gestart?

moveUP is opgestart in november van 2015, maar aan het idee om via een bredere digitale ondersteuning en data de gezondheid van mensen te verbeteren, werd al maanden voordien gewerkt. Na een eerste kapitaalsronde in 2016, ben ik als eerste full time in het bedrijf gestapt.

Wat heeft je gedreven om zelf te gaan ondernemen?

Eigenlijk gaf het “founding team” de grootste doorslag. Wanneer je de motivatie, visie en complementariteit op basis van ervaring en skills van de mensen rond tafel samenlegt, kwam die drive redelijk natuurlijk bovendrijven. Het blijft natuurlijk altijd spannend om van een ‘gewone job’ te springen, maar we kregen al heel snel goede feedback van gebruikers en van stakeholders, en onze visie onderstreepte dat ook, nog steeds.

De “elevator pitch” van je start-up?

moveUP is actief in Digital Therapeutics. We meten en verbeteren de kwaliteit van de zorg voor en na een interventie in het ziekenhuis, en dit door een gepersonaliseerde opvolging van de patiënt. Via het moveUP platform (medisch hulpmiddel) stellen we multidisciplinaire zorgteams in staat om inzicht en controle te behouden over de behandeling van hun patiënten. Op basis van data via wearables, PROMs, en klinische parameters wordt elke patiënt gemonitord en optimaal bijgestuurd. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerd behandelprotocol op dagelijkse basis. Op die manier worden voor elke patiënt continu objectieve en subjectieve parameters gemeten en verbeterd, dewelke zowel de kwaliteit als de ervaring ten goede komt. Tot slot zorgen data gedreven algoritmes voor directe en indirecte efficiëntie winst. Zo kan het zorgteam beslissen de patiënt snel naar huis te laten gaan, wetende dat hij goed wordt opgevolgd, en dat mogelijke complicaties meteen zullen worden ontdekt en aangepakt. Ook kan men overwegen een consultatie te vervangen door een teleconsultatie bij patiënten waarbij het herstel volgens plan verloopt. Binnen orthopedie resulteerde dit alvast in een terugbetaling van het medisch hulpmiddel voor heup- en knie arthroplastie in België, een primeur. 

Naast orthopedie wordt ons platform ook toegepast voor COVID19 en nog dit jaar ook voor patiënten na een bariatrische ingreep voor het ondersteunen van hun verandering van levensstijl.

moveUP is actief in België, Nederland, UK, Frankrijk, Duitsland en US.
 

"Binnen orthopedie resulteerde dit alvast in een terugbetaling van het medisch hulpmiddel voor heup- en knie arthroplastie in België, een primeur."

Hoe is het idee ontstaan voor de ontwikkeling van je oplossing?

Tijdens een opleiding bij Vlerick kwam het uiteindelijke “founding team” bij toeval samen in een assignment . Het toepassen van technologie, data, cloud, wearables om de gezondheid van mensen te verbeteren stond al snel centraal. Met een orthopedisch chirurg in het team, hadden we de mogelijkheid om meteen praktisch te schakelen door te focussen op zijn patiënten.

Wat zijn je grootste uitdagingen die je als ondernemer hebt ervaren bij het opstarten van  je onderneming?
 

"Om te innoveren in de gezondheidssector moet je vertrouwen kunnen creëren. "

Om te innoveren in de gezondheidssector moet je vertrouwen kunnen creëren. Als jonge onderneming moet je daarvoor niet enkel het juist product hebben maar ook de juiste mensen aantrekken die een langdurige relatie kunnen opbouwen met artsen, zorgverstrekkers, ziekenhuizen, verzekeraars, …

Met het netwerk dat we hebben opgebouwd, die de sérieux van onze oplossing en team hebben kunnen ervaren, zien we nu dat nieuwe innovaties gemakkelijker en sneller worden omarmd en geïmplementeerd.

Intern zijn we met de uitbouw van het team bewust op zoek gegaan naar complementariteit, en zagen meteen hoe verrijkend dat was. Dit geheel in goeie banen houden vraagt tijd, maar geeft ook positieve energie.

In welk stadium staat jullie start-up nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Met de terugbetaling zijn we volop onze activiteiten aan het opschalen in België. De gezondheidssector is in tijden van COVID duidelijk op zoek naar efficiëntie, en daardoor starten we nu ook versneld op in de buurlanden. Het jury team van de EIC Accelerator (Horizon 2020) erkende het potentieel en gaf ons hiervoor ook een duw in de rug. Concreet maakt dat we nu versneld werk kunnen maken van het makkelijker uitwisselen van data met gezondheidsverstrekkers en onze activiteiten in NL/FR/UK/DE maar ook US.

 

"Met de terugbetaling zijn we volop onze activiteiten aan het opschalen in België. "

Wat zijn je ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren.

Onze ambitie is groei en dat op twee vlakken. Ten eerste groei nationaal en internationaal in de voorgenoemde landen en daarbuiten. Ten tweede ook groei op het gebied van pathways en pathologien die we ondersteunen. We zijn gestart in orthopedie, en daar is nu COVID19 en bariatrie bijgekomen, maar onze ambitie is breder.

De belangrijkste uitdaging is daarbij ook een opportuniteit: we realiseren ons dat dit niet alleen gaat en zijn overtuigd dat die groei in samenwerking gaat met partners. Zo zien we ons in de komende tijd intensief samenwerken met complementaire start-ups en scale-ups maar ook met de grote gevestigde waarden uit de sector. Er is nog veel synergie en consolidatie mogelijk, en dat zal belangrijk zijn om voldoende snel op te schalen.

 

"Groei zal mogelijk zijn door intensief samen te werken met complementaire start-ups en scale-ups maar ook met de grote gevestigde waarden uit de sector"

Welk advies willen jullie graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Gepassioneerd zijn door je technologie is nodig, maar het allerbelangrijkste is je klant. Heb steeds in gedachten welk probleem je oplost en of diezelfde persoon ook bereid is daarvoor te betalen. En bekijk hoe consistent deze probleemstelling is bij de andere klanten en markten om opschalen mogelijk te maken. Zeker in de gezondheidssector zijn er grote verschillen binnen Europa. Meer concreet is voor de UK markt het reduceren van ligduur, complicaties en heropnames de belangrijkste meerwaarde die we brengen, terwijl in andere landen er meer focus ligt op efficiëntie en kwaliteit tijdens de revalidatie.

Op welke manier levert BHIC voor jou concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van je start-up ambities?

BHIC is belangrijk voor ons op drie vlakken. Het zorgt voor een sounding board, het faciliteert de networking met belangrijke andere start-ups en stakeholders en het verzorgt een onafhankelijke stem in het zorglandschap. Die laatste werkt zijn vruchten af: digital health is niet meer weg te denken uit de zorg.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT