23 April 2019

Start-up in de kijker: Sneezz

Start-up in de kijker allergielijders pollensensor Portfolio company

"Het is toch frustrerend dat we anno 2019 nog niet weten welke pollen er in de lucht zijn op de plaats waar we ons bevinden." Het is de ambitie van Sneezz om hier iets aan te doen. Door overal de lucht te meten en die data breed beschikbaar te maken in een eigen app, wil de Limburgse start-up allergielijders helpen bij hun ongemak. Maak hier kennis met de oprichters van Sneezz. Deze maand onze start-up in de kijker.

"De start-up is een uniek biotoop waar ieder een brede waaier aan vaardigheden en expertise kan en moet aanwenden" , zeggen Leen Limbourg en Robert Dekker van Sneezz.

Naam van de start-up

SNEEZZ
www.sneezz.be

Namen van de oprichters & contactgegevens-

Peter Dedrij, peter@sneezz.be, +32 494 506660

Robert Dekker, robert@sneezz.be, +32 478 483532

Kristof Beenders, kristof@sneezz.be, +32 474 744659

Leen Limbourg, leen@sneezz.be, +32 494 578122

gericht advies geven aan allergische personen

Sinds wanneer ben je gestart?

Peter heeft ons begin 2017 benaderd en in juli van dat jaar hebben we de vennootschap SNEEZZ opgericht.

Wat heeft je gedreven om zelf te gaan ondernemen?

De opwinding om met een paar like-minded souls samen te zitten, ideeën te opperen, plannen te maken en vanuit het niets iets op te zetten is moeilijk te evenaren. De start-up is een uniek biotoop waar ieder een brede waaier aan vaardigheden en expertise kan en moet aanwenden. De beslissingslijnen zijn kort en er kan snel snel geschakeld worden.

De “elevator pitch” van je start-up: Omschrijf in enkele zinnen de activiteit van je start-up.

Wereldwijd lijden 500 miljoen mensen aan respiratoire allergie, waarvan hooikoorts en asthma de best gekende voorbeelden zijn. Allergieën zijn niet enkel vervelend, maar hebben een grote impact op het persoonlijke welbevinden, het geneesmiddelengebruik en de economie.

Hoewel het voorkomen van blootstelling dé nummer 1 van de behandeling is, beschikken we vaak niet over de nodige informatie omtrent de oorzakelijke prikkel. In het geval van hooikoorts weten we bijvoorbeeld niet waar er op een bepaald moment welk type pollen aanwezig zijn. SNEEZZ ontwikkelt daarom hardware en software met als doel gericht advies te geven aan allergische personen: bvb wanneer ramen en deuren gesloten houden, waar buiten te gaan sporten, al dan niet medicatie te nemen, ...

De software bestaat uit een app die symptomen capteert op basis waarvan een profiel opgemaakt wordt. In combinatie met informatie van open source data en informatie van de hardware, een geautomatiseerde pollensensor, wordt de persoonlijke drempel waarbij iemand symptomen krijgt bepaald. Op termijn wil SNEEZZ predictieve modellen ontwikkelen om individuen nog accurater te informeren, het risico op andere dan respiratoire allergieën weer te geven en mogelijks zelfs het ziekteverloop te modelleren.

SNEEZZ wil in de eerste fase samenwerken met steden en gemeenten om lokaal een sensornetwerk te installeren. Bewoners zullen via een app advies krijgen omtrent de blootstelling in de omgeving. Naderhand moeten de sensoren ook toegankelijk worden voor iedereen die begaan is met zijn gezondheid: wanneer we toestellen in de tuinen van particulieren kunnen plaatsen krijgen we een dens netwerk.

Hoe is het idee ontstaan voor je oplossing/applicatie?

Twee van de vier founders zijn allergiepatiënten: Het is toch frustrerend dat we anno 2019 niet weten welke pollen er in de lucht zijn op de plaats waar je je bevindt? SNEEZZ heeft een geschikte technologie geïdentificeerd om de meting van pollen te automatiseren, maar gaat nog een stap verder: het individu moet op basis hiervan concreet, wetenschappelijk gefundeerd advies krijgen.

Wat zijn de grootste uitdagingen die je als ondernemer hebt ervaren bij het opstarten van je onderneming?

Het uitgebreide sociale systeem in België is tegelijk een kroonjuweel en een magneet waaruit het niet makkelijk loskomen is: als startende ondernemer neem je-ondanks de verbeteringen in het sociaal statuut van de afgelopen jaren- nog steeds een aanzienlijk financiëel risico. Wanneer je een lange tijd moet overbruggen zonder commercieel product, ben je aangewezen op reserves of andere professionele activiteiten. Of op je ondernemers-dna.

In welk stadium staat je start-up nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Het kapitaal dat ons ter beschikking gesteld werd door het BlueHealth Innovation Fund, imec.start en de Vlaamse Overheid moet SNEEZZ tegen het einde van 2019 toelaten een prototype van de pollensensor te ontwikkelen. De bèta-versie van de app gaat reeds live in juni opdat dit pollenseizoen reeds een ruime database opgebouwd wordt om aan de slag te gaan met de algoritmes.

Er is veel belangstelling van IoT-projecten in steden en ook de farma industrie is geïnteresseerd om innovatieve services aan te bieden aan artsen en patiënten. We gaan ervan uit dat deze mix SNEEZZ in staat moet stellen tegen het einde van het jaar een nieuwe kapitaalronde van een miljoen euro door te voeren.

BlueHealth Innovation Fund investeert in Sneezz

Het BlueHealth Innovation Fund heeft 50K in Sneezz geïnvesteerd. Dit kapitaal wordt aangewend om de proof-of-concept van de pollensensor te realiseren.

Wat zijn je ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren?

SNEEZZ rekent erop dat er binnen de twee jaar een aantal pilots kunnen opgezet worden in België, en wil de services aansluitend aanbieden in het deel van de wereld waar respiratoire allergieën zeer prevalent zijn. Het monitoren van pollentypes en concentraties is ook relevant als surrogaat parameters voor pollutie en opwarming van de aarde.

Welk advies wil je graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Ervoor gaan! Een goed idee blijft een ijdele droom wanneer er geen actie genomen wordt. Omring je met een gedreven team, breng alles in kaart, hou focus en… volhard!

Op welke manier leverde BHIC voor jou concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van je start-up ambities?

De investering t.w.v. 50K Euro van BHIC wordt door SNEEZZ aangewend om de proof-of-concept van de pollensensor te realiseren: dat moet ons vervolgens de credibiliteit geven om investeerders het vertrouwen te kunnen geven voor een volgende ronde van 1 miljoen Euro.

 

"Wij zijn nog op zoek naar gebruikers om onze allergie app te testen."
 

Heb je nog specifieke noden waar de BHIC community je mee kan helpen om je start-up te ondersteunen

Wij roepen iedereen die last heeft van hooikoorts en allergie van de luchtwegen op om de SNEEZZ app te testen: aanmelden kan via info@sneezz.be.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT