20 Augustus 2020

Start-up in de kijker: Zipster

Start-up in de kijker doorverwijzingsplatform psychosociale noden

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform om zorgverleners te helpen bij het detecteren van psychosociale noden en het doorverwijzen naar lokale welzijnsactoren. Op dit moment loopt een piloottraject in Antwerpen waar er al meer dan 20 ondersteuningsnoden opgespoord zijn en doorverwijzingen plaatsvinden naar meer dan 30 organisaties. Maak hier kennis met de oprichters.

Naam van de start-up

Zipster
www.zipster.care

Namen van de oprichters & contactgegevens

Stijn Coolbrandt, Health Endeavour

Frans Verstreken, NSX

hallo@zipster.care

Telefoon Stijn: +32 476 33 25 47

Telefoon Frans: +32 474 46 55 01

Verbinden van zorg en welzijn

Sinds wanneer zijn jullie gestart?

April 2020

Wat heeft jullie gedreven om zelf te gaan ondernemen?

We zijn beiden reeds al een tijdje ondernemend bezig en werken met Zipster aan een thema dat ons beiden nauw aan het hart ligt: hoe zorg je er voor dat iedereen, ook de meest kwetsbaren in onze samenleving, tijdig de juiste ondersteuning krijgen op psychosociaal vlak.  

De “elevator pitch” van jullie start-up?

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren. Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren.

Hoe is het idee ontstaan voor de ontwikkeling van jullie app?

Onze gezondheid wordt voor meer dan twee derde bepaald door niet medische of genetische factoren. Denk aan de sociale omstandigheden waarin we ons bevinden, ons gedrag en onze fysieke omgeving. Factoren waar in de geneeskunde doorgaans minder aandacht kan aan besteed worden. Als we willen evolueren naar een gezondheidszorg die meer preventief in plaats van reactief is moeten we zorgprofessionals juiste tools aanbieden om ook hier aandacht te kunnen aan besteden. De Corona pandemie heeft dit nog eens extra in de verf gezet en heeft naast de duidelijke medische gevolgen ook heel wat psychosociale gevolgen die mogelijk nog langer zullen nazinderen. Zipster borduurt verder op het ZiHP project van de stad Antwerpen waarbij sociaal verpleegkundigen van de stad huisartsenpraktijken helpen in de ondersteuning van psychosociale noden en tevens helpen om de brug te slaan naar de juiste welzijnsactoren. Zipster ondersteunt dit op een digitale manier en verlaagt zo de drempel voor de zorgverlener én verhoogt de detectie van psychosociale noden. Dankzij de oproep voor innovatieve oplossingen voor de Corona pandemie van de stad Antwerpen hebben we dan ook de kans gekregen om Zipster effectief te gaan implementeren in Antwerpen.
 

"Als we willen evolueren naar een gezondheidszorg die meer preventief in plaats van reactief is moeten we zorgprofessionals juiste tools aanbieden om ook hier aandacht te kunnen aan besteden. De Corona pandemie heeft dit nog eens extra in de verf gezet."

Wat zijn de grootste uitdagingen die jullie als ondernemer hebben ervaren bij het opstarten van  jullie onderneming?

Het zorg- en welzijnslandschap is complex wat het belang van Zipster enkel maar onderstreept. Het engageren van de vele verschillende organisaties en huisartsenpraktijken voor Zipster is een intensief maar boeiend proces. We zien vooral veel welwillendheid om mee te werken aan een initiatief dat uiteindelijk tracht om de burger beter te ondersteunen.

In welk stadium staat jullie start-up nu en wat staat er in de nabije toekomst op het programma?

Momenteel doorloopt Zipster een piloottraject in de Eerstelijnszone Antwerpen Centrum. Op basis van dit piloottraject evalueren we Zipster en sturen we Zipster bij met als doel om het zo bruikbaar en waardevol mogelijk te maken.

Wat zijn jullie ambities op lange termijn en de belangrijkste uitdagingen om deze ambities te realiseren?

We zullen Zipster beschikbaar maken voor heel Vlaanderen en er voor zorgen dat de burger ook mee aan het stuur komt te staan. Om Zipster duurzaam te maken bespreken we met verschillende stakeholders hoe Zipster een verschil kan maken voor zorg- en welzijn in Vlaanderen. 
 

"Leer snel maar weet dat je, zeker in zorg en welzijn, bezig bent aan een langetermijntraject in een sector waar digitalisering met een valse noot is gestart. Zet gebruiksvriendlijkheid voorop en betrek alle stakeholders in je verhaal."
 

Welk advies willen jullie graag meegeven aan ondernemers-in-spe?

Je kan vrij snel je assumpties testen om je aanbod scherp te stellen. Leer snel maar weet dat je, zeker in zorg en welzijn, bezig bent aan een langetermijntraject in een sector waar digitalisering met een valse noot is gestart. Zet gebruiksvriendlijkheid voorop en betrek alle stakeholders in je verhaal.
 

"Het brede netwerk van BHIC helpt ons om verwachte en onverwachte aanknopingspunten te maken."

Op welke manier levert BHIC voor jullie een concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van jullie start-up ambities?

Het brede netwerk van BHIC helpt ons om verwachte en onverwachte aanknopingspunten te maken, wat essentieel is voor Zipster. Door hun jarenlange ervaring met ondernemerschap in de zorg behoeden ze je ook voor valkuilen waar je mogelijk in terecht kan komen.

Hebben jullie nog specifieke noden waar het BHIC  jullie mee kan helpen om de start-up te ondersteunen?

Ons business model is niet voor de hand liggend aangezien we de basis gratis willen houden. Naast het gratis gebruik van Zipster als platform zijn er de onboarding en supportprocessen die we wel aanrekenen aan een ELZ. Hier zijn extra inzichten steeds welkom! Daarnaast kan het wellicht zowel voor Zipster als BHIC interessant zijn om een soort van innovatiepartner voor de Eerstelijnszones te zijn waarbij Zipster dan een zeer concrete case is en BHIC de ELZs ruimer kan bijstaan bij hun innovatienoden of die van de ondernemende zorgprofessionals. Zeker gezien de link met de steden lijkt dit me een interessante piste waarbij we elkaar kunnen versterken.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO BELIEVE IN THE BEAUTY OF THEIR DREAMS.

ELEANOR ROOSEVELT