BHIC

Privacyverklaring

Lees hier het privacybeleid van BlueHealth Innovation Center

BlueHealth Innovation Center vzw (BHIC vzw), gevestigd te C-Mine 12, 3600 Genk, met ondernemingsnummer BE0842.097.877, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.bhic.care of info@bhic.care.

1. Verwerkingsdoeleinden

BHIC vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Daarnaast verzamelt BHIC vzw ook een lijst van contactpersonen die er zelf voor opteren om de nieuwsbrief te ontvangen.

BHIC vzw houdt ook een lijst bij van bedrijven die begeleid worden door één van de coaches ten behoeve van de opvolging van deze begeleiding.

Tot slot worden ook eventregistraties gebruikt ten behoeve van het correct inschatten en organiseren van events allerhande.

2. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en/of (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), zoals bijvoorbeeld uw registratie voor onze nieuwsbrief heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3. Overmaken aan derden

Wij geven uw gegevens onder geen beding door aan derde partijen, tenzij de wet anders voorschrijft. Eventregistraties worden soms gedeeld met organisatoren ten behoeve van het printen van badges en registreren van aanwezigen.

4. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens die uw toestemming vereisten (zoals bijv. de registratie voor de nieuwsbrief) worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar.

U heeft echter te allen tijde het recht om u uit te schrijven. Onderaan elke nieuwsbrief bevindt zich een link om u uit te schrijven.

Eventregistraties worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar en dit ten behoeve van geanonimiseerde rapportering.

5. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • zelf de instellingen van uw registratie aan te passen indien beschikbaar; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bhic.care;

6. Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - dpo@apd-gba.be).