Partner in de kijker: UZ Gent

gezondheidszorg
Partner in de kijker
innovatie
Hack4Health
Elke maand stellen wij één van onze partners aan je voor. Waarom is deze partner in zee gegaan met BlueHealth en welke link heeft deze partner met start-ups, digitalisatie en innovatie? Deze keer is het de beurt aan UZ Gent. "Er zit veel ondernemend talent binnen UZ Gent en dat ondersteunen we maar al te graag", aldus Chloë De Witte, Innovatie en Valorisatie Officer UZ Gent.
visual_uz_gent.png

Wij hebben een gesprek met Chloë De Witte, Innovatie en Valorisatie Officer bij het Instituut voor Gezondheid, Innovatie en Onderzoek binnen UZ Gent. (HIRUZ)
 

Kwaliteitsvolle zorg centraal

Op UZ Gent staat kwaliteitsvolle zorg centraal. Deze zorg is volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt en is in lijn met de universitaire opdracht van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Het UZ Gent is opgedeeld in 7 sectoren: 1 bedrijfsondersteunende en 6 klinische sectoren. Er werken 6.667 medewerkers op het UZ Gent, waaronder 2.731 verpleegkundigen, 1.401 artsen, 996 administratief medewerkers, 705 paramedici en 834 anderen. In 2020 vonden er 123.400 opnames en 30.100 chirurgische ingrepen plaats.

z2021_031_010_copyright_ugent_foto_jonas_vandecasteele__1.jpeg

Foto: © Jonas Vandecasteele

 

Een klein stukje geschiedenis

De oorsprong van het huidige Universitair Ziekenhuis gaat terug tot 1835, waar het Burgerlijk Hospitaal de studenten Geneeskunde opleidde. De roep om een eigen Universitair Ziekenhuis dateert van 1911, met een uiteindelijke afwerking in 1953. In 1959 opende de Kliniek voor Kinderziekten officieel de deuren. Dat is meteen ook de officiële stichtingsdatum van het UZ Gent zoals we het vandaag kennen.

 

Zorg van morgen met Project U

De komende jaren zal het UZ Gent een grondige metamorfose ondergaan. In het hart van onze campus komt een nieuw ziekenhuisgebouw dat de omliggende gebouwen verbindt. Alle zorg en medische activiteiten worden centraal op de site gebundeld en rond het ziekenhuis ontstaat ruimte voor groen en nieuwe ontwikkelingen. De werken starten in de loop van 2023 en het nieuwe ziekenhuis zou tegen 2029 klaar moeten zijn. Straks meer over Project U! 
 

"DE KOMENDE JAREN ZAL HET UZ GENT EEN GRONDIGE METAMORFOSE ONDERGAAN. IN HET HART VAN ONZE CAMPUS KOMT EEN NIEUW ZIEKENHUISGEBOUW DAT DE OMLIGGENDE GEBOUWEN VERBINDT."

 

Wat is je rol binnen UZ Gent?

Zelf heb ik een achtergrond in de diergeneeskunde. Omwille van mijn passie voor onderzoek legde ik na mijn studies een doctoraat af rond maagzweren bij het varken en de rol van bacteriën hierin. Daarna heb ik een postdoc gedaan, waarna ik gestart ben als ‘Innovatie Officer’ aan UGent. Bij deze laatste functie ondersteunde ik valorisatie-gericht onderzoek binnen het ‘cure & prevention’ domein, zowel voor de humane- als diergeneeskunde.

Eind vorig jaar ben ik gestart als ‘Innovatie en Valorisatie Officer’ binnen Het Instituut voor Gezondheid, Innovatie en Onderzoek, kortweg HIRUZ, van het UZ Gent. HIRUZ is een toonaangevend kennis- en expertisecentrum voor translationeel biomedisch onderzoek en innovatie. Onze missie is om hoogwaardig klinisch onderzoek en innovatieve projecten mee te ontwikkelen, waarbij een sterke focus wordt gelegd op patiëntgerichte, gepersonaliseerde geneeskunde, sociaaleconomische valorisatie en duurzame gezondheidszorg.

Binnen HIRUZ, werk ik in de ‘Innovatie en Valorisatie Unit’, waar ik UZ Gent medewerkers ondersteun in het brengen van hun innovatief onderzoek naar de patiënt/markt. Die ondersteuning omvat zowel zoeken naar geschikte financieringskanalen, project management, beschermen van intellectuele eigendom als opzetten van (industriële) samenwerkingen. Uiteraard sta ik hier niet alleen voor, maar werk ik samen met mijn collega’s Lieve Nuytinck (unit manager), Tim Desmet (business developer), Annelies De Maré (financieringsadviseur), Martina Buys (financiële adviseur) en Laura Persijn (project manager conect4children). Voor meer gedetailleerde informatie, alsook open calls voor financiering, verwijs ik graag naar onze website HIRUZ

221021_h4h_vrijdag_lores-17.jpg

Tijdens Hack4Health in Gent is UZ Gent één van de vier challenge owners. Chloë stelt Hack the hospital voor - hoe kan een ziekenhuis beter connecteren met patiënten buiten een ziekenhuis?

 

Partnership met BlueHealth Innovation Center

Begin 2019 opende het BlueHealth Innovation Center zijn derde uitvalsbasis in Gent. Samen met Stad Gent en UGent, zag het UZ Gent dit dan ook als de unieke gelegenheid om samen met BHIC de krachten rond Digitale en Medische Technologie te bundelen. De komst van BHIC is dan ook een hele goede zaak, gezien binnen de medische technologie de grenzen tussen hard- en software steeds dunner worden, wat dan ook een betere samenwerking vereist. Deze samenwerking geeft de digitale medische projecten een extra duwtje in de rug en draagt bij tot de nodige digitale transformatie in de gezondheidszorg.
 

"IN 2019 VESTIGDE BLUEHEALTH ZICH IN DE KROOK. SAMEN MET STAD GENT, UGENT EN BHIC BUNDELEN WE DE KRACHTEN ROND DIGITALE EN MEDISCHE TECHNOLOGIE."

Enkele mooie voorbeelden van deze samenwerking, zijn de oprichting van de start-ups Creative TherapyFEopsEPILOG en Oncomfort.

De start-up EPILOG biedt geavanceerde EEG-analyse als service aan ter ondersteuning van EEG-monitoring en EEG-interpretatie bij epilepsie. Interactieve tools voor revalidatie worden ontwikkeld door Creative Therapy, zoals bijvoorbeeld ‘Matti’ een interactieve spelmat die de patiënten motiveert en kinesisten meer inzicht geeft in hun vooruitgang tijdens de therapie. De geavanceerde technologie van FEops transformeert hartbeelden in ‘digital twins’, virtuele kopieën van het hart of zijn substructuren. Oncomfort heeft als doel om pijn en angst te verminderen bij patiënten met behulp van Virtual Reality. Het is mooi om te zien hoe al deze start-ups de patiëntenzorg verbeteren.

2022-05-24_2.png

Daarnaast heeft een UZ Gent groep, onder leiding van Prof. dr. Kirsten Colpaert, de BHIC Hack4Health 2021 gewonnen en dit met haar Naomi app. Familieleden van patiënten die op intensieve zorg belanden, weten immers doorgaans niet wat er precies gaande is en waar ze met al hun vragen terechtkunnen. Om dit te verhelpen, ontwikkelde Prof. dr. Kirsten Colpaert de app Naomi. Naomi informeert en ontzorgt de familie van gehospitaliseerde patiënten op zoveel mogelijk manieren tijdens een overwhelming periode.

Hack4Health Aftermovie

Op welke manier werkt UZ Gent met start-ups?

Samen met UGent TechTransfer, geven wij als HIRUZ Innovatie- en Valorisatie Unit advies aan UZ Gent medewerkers omtrent mogelijke bescherming en valorisatie van hun onderzoeksresultaten. Sinds kort organiseren wij ook open intake momenten, waar een UZ Gent medewerker vrij en zonder afspraak informatie kan opvragen rond innovatie en/of valorisatie (1e en 3e dinsdag van de maand, respectievelijk, van 13u-14u30 in de HIRUZ vergaderzaal). Met deze laagdrempelige intake momenten hopen we nog meer UZ Gent medewerkers warm te maken om innovatief onderzoek uit te voeren en deze naar de patiënt/markt te brengen.

Daarnaast verwijzen we tijdens onze innovatie- en valorisatie intake meetings graag de startende UZ Gent ondernemers rond Digitale en Medische Technologie door naar BHIC. Hierdoor krijgen HealthTech startups de beste omkadering en dit zien we uiteraard heel graag!

 

"DE STARTENDE UZ GENT ONDERNEMERS DIE WERKEN ROND DIGITALE EN MEDISCHE TECHNOLOGIE VERWIJZEN WE DOOR NAAR BLUEHEALTH."

Het UZ Gent investeert ook mee in Qbic III, een interuniversitair investeringsfonds dat gericht is op de transformatie van technologische doorbraken naar duurzame ondernemingen. Hierbij ligt de focus op innovatieve healthcare. Net als Qbic I en II, zal Qbic III  spin-offs en start-ups ondersteunen die onderzoek van Qbic's kennispartners in de deeptech-, software-, biotech- en medtech-sectoren valoriseren.

Samen met BHIC, maakt het UZ Gent ook deel uit van de ‘Medical Technology Cluster Ghent’, MedTeG. MedTeG is ontstaan ​​vanuit de gezamenlijke visie om Gent en omstreken uit te laten groeien tot een bloeiende MedTech-hub. De cluster faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve medische technologieën via haar robuuste ecosysteem in Gent, met een sterk netwerk in het hele land en daarbuiten.

 

"ER ZIT VEEL TALENT BINNEN HET UZ GENT EN WE ONDERSTEUNEN DIT MAAR AL TE GRAAG!"

Het nieuwe masterplan: Project U

Kwaliteitsvolle zorg staat centraal bij UZ Gent. Om dit te realiseren, zet het UZ Gent in op een set van zes strategische doelstellingen: Netwerking; Focus op patient outcome en clinical intelligence; Progressief en vernieuwend medisch aanbod; War for talent; Inzetten op innovatie en research; en Bestaffing volgens zorgnood. Deze doelstellingen lopen van 2020-2030.

Daarnaast bouwt het UZ Gent aan het ziekenhuis van de toekomst met het nieuwe masterplan ‘Project U’. De eerste realisatie begint binnenkort met de bouw van ‘Nobel I’, een uitvalsbasis voor onderwijs, onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Het nieuwe wetenschapspark zal uitgroeien tot een ‘living lab’, een plek waar het UZ Gent, de UGent en verschillende onderzoeksorganisaties de krachten zullen bundelen. Zorggerelateerde bedrijven actief in de medische technologie, diagnostiek, biowetenschappen en biotechnische diensten zullen er hoogstaand onderzoek en ontwikkeling doen, dankzij onder andere hoogtechnologische incubatoren en acceleratoren. Lees meer over Project U.

Bron video: www.projectu.uzgent.be

 

Voor wat voor een samenwerking mogen we je in het midden van de nacht wakker bellen?’

Alles wat de patiënt ten goede komt. Kort en krachtig, maar de waarheid. De zorgverlening naar de patiënt toe is al subliem, maar ik geloof dat er nog heel wat zaken onderzocht/ontwikkeld kunnen worden om deze zorg nog te verbeteren. Denk maar bijvoorbeeld aan digital twins, waarbij op voorhand gekeken kan worden welke behandeling het meest geschikt is voor welke patiënt. Of beter nog, hoe men ervoor kan zorgen dat ziekte/problemen niet ontstaan.

 

Welke technologieën of trends gaan volgens jou centraal staan de volgende jaren?

Het verstrekken van ‘de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment’ zal alsmaar aan belang toenemen. Hierbij kan digitalisering zeker een faciliterende rol spelen. Denk maar bijvoorbeeld aan virtual reality, draagbare sensoren en apps waarbij de patiënt geïnformeerd, behandeld en opgevolgd kan worden en dit al dan niet vanop afstand. Door dit alles zullen problemen en ziektes steeds beter te voorspellen, en aldus te voorkomen, zijn.
 

"DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS OP HET JUISTE MOMENT"

 

Wat is de grootste uitdaging waar UZ Gent nu voor staat?

Niet enkel op het UZ Gent, maar de zorgsector in het algemeen staat voor verschillende grote uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing en de groei van de bevolking, meer chronische ziekten en multimorbiditeit en het wereldwijd toenemende personeelstekort. Naar mijn mening kunnen deze problemen grotendeels gecounterd worden dankzij digitale innovaties en nieuwe biotechnologieën.

Een risico van de alsmaar toenemende digitalisering is echter dat het menselijke contact naar de achtergrond verdwijnt en de kwaliteit van de zorgverlening daalt. Het zal dus belangrijk zijn om alle actoren, gaande van patiënten tot artsen tot ‘digitale en medische technologie’ bedrijven tot overheden, te betrekken in de digitalisering van de zorg.

Een andere grote uitdaging is de huidige versnippering in de zorg. Communicatie en het delen van databases, met in acht neming van de gegevensbescherming, zal hierbij cruciaal zijn.

 

Welke droom zou je nog graag willen realiseren? Wanneer kan je zeggen dat de missie van UZ Gent geslaagd is?

Wanneer topklinische en topreferente zorg aangeboden kan worden op maat van elke patiënt op het juiste moment op de juiste plaats.

Zelf wil ik graag elke UZ Gent medewerker kunnen overtuigen van hun competentie om innovatief onderzoek uit te voeren. Er wordt nog vaak gedacht dat een bepaald onderwerp minder belangrijk is en/of er geen financiering voor bestaat. Met de ‘Innovation and Valorisation Unit’ zitten wij maar al te graag samen met de UZ Gent medewerkers om ondersteuning te bieden. Er zit veel talent binnen het UZ Gent en we ondersteunen dit maar al te graag!

juistlogogent.jpeg

EEN PIONIER IN DE ZORGSECTOR, MET EEN WARME ZORGCULTUUR

Op het UZ Gent staat kwaliteitsvolle zorg centraal. Deze zorg is volledig afgestemd op de behoefte van de patiënt en is in lijn met de universitaire opdracht van onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Bezoek hier de website

Dank je wel Chloë voor dit gesprek!