Kevin en Robert

Start-up in de kijker: Geriatro

Start up in de kijker
tijdelijk verblijf
woonzorgcentra
Geriatro is een online marktplaats voor tijdelijk verblijf in woonzorgcentra. Zo kan je bijvoorbeeld na hospitalisatie of ziekte onder begeleiding verder herstellen, maar ook bij minder acute situaties zoals tijdens de vakantieperiode van de familie of mantelzorger. Via het platform kan je op zoek naar vrije kamers om kwalitatieve zorg te organiseren voor jouw dierbaren. Robert en Kevin - oprichters van Geriatro - volgen op dit moment het Health RampUp traject om hun expertise en netwerk nog verder uit te breiden. Maak hier kennis met onze nieuwe start-up in de kijker.
05_kevin_robert_highres_0.jpeg

Robert Winters en Kevin Jannis - oprichters van Geriatro.

Geriatro is ontstaan uit de frustratie bij het zoeken naar een tijdelijk herstelverblijf na een kankerdiagnose bij een familielid. Dit zoekproces ging moeizaam en kon beter volgens Robert en Kevin.

06_geriatro-logo-color2x.png

ONLINE PLATFORM VOOR KORTVERBLIJF 

Geriatro
www.geriatro.com

Oprichters:

Robert Winters
Oprichter, algemeen verantwoordelijk     
robert@geriatro.com 
0456 40 65 92 

Kevin Jannis
Mede-oprichter, technisch verantwoordelijk 
kevin@geriatro.com  

Lees hier het interview met Robert Winters, oprichter van Geriatro.
 

Sinds wanneer ben je gestart? 

We zijn net gestart! Officieel vanaf 25 februari 2022.
 

Wat heeft je gedreven om zelf te gaan ondernemen? 

De vrijheid en de mogelijkheid om aan iets te werken dat sociaal relevant is. Al jaren dromen we ervan om iets uit de grond te stampen wat locatie onafhankelijk beheerd kan worden. We leveren graag hoog-kwalitatief werk en we zijn ook graag onderweg.

Een leven als Digital Nomad, lijkt ons een mooi perspectief na bijna 2 jaar als kluizenaar te leven. Een eigen SaaS platform of online marktplaats is hiervoor perfect.   

Indien we ook nog eens een probleem kunnen tackelen met maatschappelijke relevantie, was het helemaal bingo. We zijn dan ook enorm dankbaar om met Geriatro te kunnen starten.
 

Wat is de elevator pitch van Geriatro?

Geriatro is een online marktplaats voor tijdelijk verblijf in woonzorgcentra. Dit kan bijvoorbeeld na hospitalisatie of ziekte om verder onder begeleiding te kunnen herstellen, maar ook bij minder acute situaties zoals tijdens de vakantieperiode van de familie of mantelzorger. Via het platform kan je op zoek naar vrije kamers om kwalitatieve zorg te organiseren voor jouw dierbaren.  
 

Hoe is het idee ontstaan voor je oplossing? 

Twee jaar geleden is er kanker vastgesteld bij mijn mama. Na haar operatie had ze een herstelverblijf nodig omdat haar thuissituatie onvoldoende geschikt was om verder te herstellen. Op dat moment waren we volledig toegewezen op de sociale dienst van het ziekenhuis. In eerste instantie had het ziekenhuis moeite om een geschikte kamer te vinden, en liep de communicatie met de voorziening moeizaam. Bovendien was er ook geen manier - voor ons als familie - om een herstelverblijf te zoeken. Daarnaast hadden we weinig zicht op het verschil in kosten en kwaliteit van dienstverlening tussen de verschillende woonzorgcentra. Het was glashelder dat hiervoor een betere oplossing nodig was.  

 

"HET WAS GLASHELDER DAT ER EEN BETERE OPLOSSING NODIG WAS."

02_impression_planner.png

Wat zijn je grootste uitdagingen die je als ondernemer hebt ervaren bij het opstarten van je onderneming? 

Ondernemen in de zorg heeft meer doorlooptijd nodig dan in andere sectoren. We hadden vorig jaar een eerste bèta versie van ons platform klaar, maar we hebben moeten leren om geduldig te zijn en eerst de juiste partners aan te trekken.  

Het is ook een zeer kleine wereld waarin iedereen elkaar kent, dus een netwerk opbouwen en kwaliteit leveren tijdens eerste piloot projecten, had prioriteit over snel de markt willen betreden.  
 

"WE MIKKEN OP HET BEHEER VAN JAARLIJKS MEER DAN 10.000 RESERVATIES."
 

In welk stadium staat je start-up nu en wat staat er op lange termijn op het programma? 

Op dit moment ervaren we een aangename “early traction”. Er zijn meer dan 60 voorzieningen live in West-Vlaanderen, waarvan er meer dan 50 hun kamers aanbieden aan externe zorgvragers. Bij deze externe zorgvragers mogen we sinds kort ook enkele ziekenhuizen rekenen. Geriatro beheert op moment van schrijven meer dan 1700 reservaties kortverblijf voor 2022. Het is onze ambitie om te groeien naar 300 à 400 woonzorgcentra in Vlaanderen binnen 1 jaar. We mikken op het beheer van jaarlijks meer dan 10.000 reservaties. Na deze doelstellingen willen we uiteraard ook graag de buurlanden gaan veroveren! 
 

Welk advies wil je graag meegeven aan ondernemers-in-spe? 

Zorg voor een compatibel team waarin minstens 1 iemand ervaring heeft met gebruikersonderzoek en/of user experience design. Praat vervolgens zo snel mogelijk met je doelpubliek.  

Bereid deze gesprekken goed voor met vragen in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan over dingen die nog niets te maken hebben met je idee, maar wel bv. over alle taken, problemen, werkomgeving, apparaten, technologie, budgetten waarmee je gebruikers zitten. Stel je zo empathisch mogelijk op om diep door te kunnen vragen. Eenmaal de context, de problemen en vooral de “why” 100% helder is, kan je beginnen te brainstormen over mogelijke oplossingen. Sla deze stap nooit over, ook al lijkt het een grote investering. Start-ups hebben vaak de neiging om direct te schakelen naar (nutteloze) oplossingen en features. Dit is een one-way ticket naar eindeloze iteraties, kosten, bloatware en - in het ergste geval -  faillissement.

03_impression_requestor_mobile.png

Via het platform kan je op zoek naar vrije kamers om kwalitatieve zorg te organiseren voor jouw dierbaren. 

"EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING LEIDT TOT EEN HOGERE VIRTUELE CAPACITEIT VOOR HET ZIEKENHUIS, OPTIMALE BEZETTINGSCIJFERS IN WOONZORGCENTRA EN BETERE TRANSITIONELE ZORG EN COMMUNICATIE."

Op welke manier levert BHIC voor jou concrete toegevoegde waarde bij het realiseren van je ambities? 

We hebben deelgenomen aan het Health RampUp traject de afgelopen 6 maanden waarin we zijn klaar gestoomd tot healthtech ondernemers. Ondanks dat we al enkele jaren hebben meegedraaid in verschillende agencies, start-ups & scale-ups, hebben we veel nieuwe inzichten verworven. Bovendien zijn onze blinde vlekken nu ook geadresseerd. Daarnaast beschikt BHIC over een rijk netwerk in de zorg waarin je feedback kan ophalen voor je van start gaat. Concreet voor Geriatro hebben we hiermee bv. waardevolle contacten met KLINA in Antwerpen kunnen leggen waarvoor we zeer dankbaar zijn.  

az_klina_cmyk.png

Naar wie of wat ben je momenteel op zoek? 

We zijn op zoek naar sociale diensten van ziekenhuizen en woonzorgcentra in de rest van Vlaanderen die ons platform mee verder willen helpen ontwikkelen. We hebben veel ideeën voor verbetering en uitbreidingen, maar willen deze ook graag aftoetsen met de stem van de gebruikers alvorens naar ontwikkeling te brengen.   

Een vruchtbare samenwerking leidt tot een hogere virtuele capaciteit voor het ziekenhuis, optimale bezettingscijfers in woonzorgcentra en betere transitionele zorg en communicatie.  

 

Bedankt Robert voor dit gesprek!